Kontakt
Lysbro - GodrumGruppens udslusningsafdeling
Lysbro - GodrumGruppens udslusningsafdeling
Lysbro - GodrumGruppens udslusningsafdeling

Velkommen til Lysbro - GodrumGruppens udslusningsafdelingLysbro er en udslusningsafdeling af den selvejende og privat institution i 
GodrumGruppen.


Vi bor til leje hos Landforeningen Arbejde Adler.

OBS: Vi er ved at lave ny hjemmeside, så der kan være noget der ikke lige er opdateret, er der tvivl, kan der ringes på tlf. nr. 38415302.
Den nye hjemmeside forventes at være klar 1 juni 2018.
 

Vi er et alkohol- og stoffrit botilbud efter servicelovens § 110.
Vi henvender os til personer der er uden egen bolig, eller som af én eller anden grund ikke kan opholde sig i denne, og derfor i en periode har brug for støtte, træning og vejledning for at få styr på livet igen.
Beboere skal være fyldt 18 år, og skal have et ønske om, og en vilje til at gøre noget aktivt ved sine problemer.

Lysbros målsætning er ” at hjælpe den enkelte beboer til størst mulig selvstændighed på flest mulige livsområder”. Lysbros opgave er således sammen med beboeren, at få øje på og styrke den enkeltes ressourcer og søge at forbedre den enkeltes livssituation, således at denne bedre bliver i stand til at mestre egen tilværelse.

Målgruppen for Lysbro har som oftest et misbrug af alkohol eller stoffer, personlighedsmæssige forstyrrelser, adfærdsproblemer, psykiske eller fysiske problemer, ofte i en kombination af flere problemstillinger.

Lysbro er et tilbud for den der i en kortere eller længere periode har brug for


 - En alkohol- og stoffri ramme

 - En stabil ramme indenfor hvilken der kan ske en grundig afklaring af den samlede situation, og hvor der kan iværksættes den vifte af indsatser som måtte være relevant for den enkelte.

 - Støtte i udslusningsperioden

Indskrivning finder sted via en motivationssamtale hvis formål er at afdække den enkeltes problemer og parathed i forhold til den støtte som botilbudets personale kan tilbyde.


Vores hverdag er præget af aktivt arbejde på og for  et godt miljø for såvel beboere som ansatte. Vi er fra AT  tildelt tre grønne smileyer, en for hver afdeling.